Réservation

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10h30 – 11h30 10h30 – 11h30Yoga/Pilates
Réserver
10h30 – 11h30Pilates
Réserver
10h – 11hBoxe training
Réserver
12h15 – 13h 12h15 – 13hKettlebell workout
Réserver
12h15 – 13hBoxe training
Réserver

12h30 – 13h15Yoga
Réserver
12h15 – 13hStrong men & Girls
Réserver
12h15 – 12h45Six pack workout
Réserver

12h15 – 13h00Cross training
Réserver
12h45 – 13h30TRX
Réserver
17h45 – 18h45 17h30 – 18h00Booty workout
Réserver

17h45 – 18h45Boxe training
Réserver
17h45 – 18h30TRX
Réserver
17h45 – 18h45Cross training
Réserver
18h – 19hStreching postural
Réserver
18h00 – 19h45 18h00 – 18h45Step intensity
Réserver

18h45 – 19h45Strong men & Girls
Réserver
18h45 – 19h30Pilates
Réserver
18h15 – 19h00Pilates
Réserver
18h45 – 19h45Boxe training
Réserver
20h00
Tu as un compte ? Connecte-toi